Thursday, April 5, 2007

Rujukan

Jamilah Jamaludin, 1998. Perkembangan Manusia Dari Janin Ke Dewasa.
KualaLumpur. Dewan Bahasa dan Pustaka.

Jan Langman, 1981. Medical Embryology. London : The William & Wilkins Company

Ma’rof Redzuan, Haslinda Abdullah. 2004. Pengantar Psikologi. Edisi kedua. Universiti Putra Malaysia: Mc Graw Hill (Malaysia) Sdn. Bhd.

Safian Sulaiman, 1979, Dari Segumpal Darah : Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors sdn. bhd.

Robert S. Feldman, 2006. Understanding Psychology. New York: Mc Graw
Hill Companies

No comments: